Κείμενα Οικονομικής Διεθνοπολιτικής Ανάλυσης (Κ.Οι.Δ.Α)

Κείμενα Οικονομικής Διεθνοπολιτικής Ανάλυσης (Κ.Οι.Δ.Α)

Τα ΚΟΙΔΑ είναι σύντομες αναλύσεις, θέσεις ή απόψεις σε τρέχοντα ζητήματα οικονομικού ή διεθνοπολιτικού ενδιαφέροντος. Το μέγεθός τους κυμαίνεται από 1.000 ως 3.000 λέξεις. Σκοπός τους είναι να παρουσιάσουν θέματα επιστημονικού περιεχομένου που συνδέονται με τις τρέχουσες εξελίξεις σε κοινωνικό, οικονομικό και διεθνοπολιτικό επίπεδο, σε ένα ευρύ κοινό το οποίο δεν έχει τις τεχνικές γνώσεις για να παρακολουθήσει τα θέματα αυτά σε μια πλήρως τεκμηριωμένη επιστημονική διαμόρφωση (με χρήση π.χ. τεχνικών στατιστικής, οικονομετρίας ή ποιοτικής ανάλυσης). Τα ΚΟΙΔΑ ακολουθούν σε γενικές γραμμές τη δομή ενός δοκιμίου κάνοντας αναφορές στη σχετική βιβλιογραφία (σε σύστημα Harvard), εστιάζοντας σε κάποιο θέμα το οποίο τεκμηριώνουν με βάση προηγούμενες έρευνες ή πρωτογενή δεδομένα χωρίς συναισθηματισμούς και πολιτικές τοποθετήσεις. Φροντίζουν δε, ώστε η γλώσσα να είναι απλή και χωρίς ιδιαίτερα εξειδικευμένη ή τεχνική ορολογία, καθώς το ακροατήριο στο οποίο απευθύνονται είναι άτομα χωρίς εξειδικευμένες γνώσεις.

Εξώφυλλο από Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης, Δικαιώματα Προαίρεσης και Αμοιβαία Διαπραγματεύσιμα Συμβόλαια σε Bitcoin: Χίμαιρες εναντίον Αρκούδων

Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης, Δικαιώματα Προαίρεσης και Αμοιβαία Διαπραγματεύσιμα Συμβόλαια σε Bitcoin: Χίμαιρες εναντίον Αρκούδων

Νικόλαος Αθ. Κυριαζής

Έτος: 2018
Εξώφυλλο από Η αρχαία αθηναϊκή οικονομία: μια επισκόπηση

Η αρχαία αθηναϊκή οικονομία: μια επισκόπηση

Εμμανουήλ-Μάριος Οικονόμου

Έτος: 2018
Εξώφυλλο από Πόσα χρόνια επιτήρηση θα χρειαστούν ακόμη;

Πόσα χρόνια επιτήρηση θα χρειαστούν ακόμη;

Νίκος Κ. Κυριαζής & Εμμανουήλ-Μάριος Οικονόμου

Έτος: 2018
Εξώφυλλο από Bitcoin: μια νέα

Bitcoin: μια νέα "φούσκα" ως αρωγός της Ζιμπάμπουε και άλλων αναπτυσσόμενων οικονομιών

Νικόλαος Αθ. Κυριαζής

Έτος: 2018
Εξώφυλλο από Μοντέρνα Νομισματική Θεωρία και Νομισματοποίηση Χρέους μέσω μη συμβατικής πολιτικής

Μοντέρνα Νομισματική Θεωρία και Νομισματοποίηση Χρέους μέσω μη συμβατικής πολιτικής

Νικόλαος Αθ. Κυριαζής

Έτος: 2017
Εξώφυλλο από Η Ελλάδα ως μελλοντικός κόμβος διαμετακόμισης φυσικού αερίου

Η Ελλάδα ως μελλοντικός κόμβος διαμετακόμισης φυσικού αερίου

Μαρίκα Καραγιάννη

Έτος: 2017
Εξώφυλλο από Το δυσεπίλυτο πρόβλημα της Ευρωπαϊκής ενεργειακής ασφάλειας. Η μεγάλη πρόκληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον 21ο αιώνα

Το δυσεπίλυτο πρόβλημα της Ευρωπαϊκής ενεργειακής ασφάλειας. Η μεγάλη πρόκληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον 21ο αιώνα

Δρ. Ανδρέας Στεργίου

Έτος: 2017
Εξώφυλλο από Τα κοινά ως θεσμός διαχείρισης των κοινών πόρων: η συμβολή της Έλινορ Όστρομ

Τα κοινά ως θεσμός διαχείρισης των κοινών πόρων: η συμβολή της Έλινορ Όστρομ

Δρ. Πασχάλης Αρβανιτίδης

Έτος: 2017

Διοικητική Δομή

Διευθυντής: Πασχάλης Αρβανιτίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, 28ης Οκτωβρίου 78, Τ.Κ. 38333, Βόλος
Τ: 24210 74922
F: 24210 74772
Eergopolis@uth.gr

Τοποθεσία

©2016-2021 Βασίλειος Τζιμούρτος, MSc, MSc. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

Αναζήτηση

feed-image Ροή Ειδήσεων