Σφάλμα

The playlist identified with the request's playlistId parameter cannot be found.

Εργαστήριο Οικονομικής Πολιτικής και Στρατηγικού Σχεδιασμού (Εργ.Ο.Πολι.Σ.Σ.)

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Εκπόνηση Μελετών

Εκπαίδευση

Στρατηγικός Σχεδιασμός

Έρευνα

Σκοπός / Στόχος του Εργόπολιςς

Tο Εργαστήριο Οικονομικής Πολιτικής και Στρατηγικού Σχεδιασμού καλύπτει εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες σε γνωστικά αντικείμενα της οικονομικής πολιτικής και των εφαρμογών της στους τομείς της ευρωπαϊκής οικονομίας, των δημοσιονομικών, της περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης, της νομισματικής και τραπεζικής, της βιομηχανίας, της εκπαίδευσης, της απασχόλησης, της υγείας, του τουρισμού, των μεταφορών, της άμυνας, και στη χρήση ποσοτικών μεθόδων και τεχνικών που αξιοποιούνται στην εφαρμοσμένη μικροοικονομική και μακροοικονομική ανάλυση.

Βιντεοθήκη Δραστηριότητων του ΕΡΓ.Ο.ΠΟΛΙ.Σ.Σ.

Η συγκεκριμένη ενότητα εξυπηρετεί τη δημοσιοποίηση με οπτικοακουστικά μέσα των ερευνητικών έργων του εργαστηρίου και κάθε άλλη δραστηριότητα των μελών του.

Μέλη του Εργοπολις

11
Μέλη
2
Εξωτερικοί Συνεργάτες
26
Ερευνητές

Κείμενα Οικονομικής και Διεθνοπολιτικής Ανάλυσης (κΟιΔα)

(Οι απόψεις, οι θέσεις και οι γνώμες που διατυπώνονται στα κΟιΔα είναι αποκλειστικά αυτές των συγγραφέων τους και δεν απηχούν ή εκφράζουν τους φορείς στους οποίους οι συγγραφείς απασχολούνται)

Ερευνητικό Εργαστήριο του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Διοικητική Δομή

Διευθυντής: Πασχάλης Αρβανιτίδης, Καθηγητής

Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, 28ης Οκτωβρίου 78, Τ.Κ. 38333, Βόλος
Τ: 24210 74922
F: 24210 74772
Eergopolis@uth.gr

Τοποθεσία

Αναζήτηση