Ολοκληρωμένα έργα με συμμετοχή μέλών του εργαστηρίου

Έργα Μελών

Υποκατηγορίες


Εξώφυλλο από “Αξιολόγηση, αναδιάρθρωση, και βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών στα μέλη-εταιρείες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών”

“Αξιολόγηση, αναδιάρθρωση, και βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών στα μέλη-εταιρείες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών”

ΣΕΠΕ, Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας

Εξώφυλλο από “Αξιοποίηση Δημοτικών Πόρων και Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Τρικκαίων” (κωδικός έργου: 3230)

“Αξιοποίηση Δημοτικών Πόρων και Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Τρικκαίων” (κωδικός έργου: 3230)

Χρηματοδότηση: Δήμος Τρικκαίων

Εξώφυλλο από “Διερεύνηση χρηματοδοτικών αναγκών και δημιουργία νέων χρηματοπιστωτικών εργαλείων”

“Διερεύνηση χρηματοδοτικών αναγκών και δημιουργία νέων χρηματοπιστωτικών εργαλείων”

EQUAL: Κοινωνική – αλληλέγγυα οικονομία & επιχειρηματικότητα – τοπική κοινωνία ολοκληρωμένη υποστήριξη, Κωδ. Έργου ΕΕ-ΠΘ 3313.014.

Εξώφυλλο από “Εναρμόνιση των Στατιστικών Δεικτών της Ρουμανίας” (EuropeAid/119795/D/SV/RO),

“Εναρμόνιση των Στατιστικών Δεικτών της Ρουμανίας” (EuropeAid/119795/D/SV/RO),

ΛΔΚ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΕ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, IMAS MARKETING SI SONDAJE SA, PROMO A&F SRL, 2005-2007,

Εξώφυλλο από “Επεξεργασία αποτελεσμάτων δειγματοληπτικής έρευνας κοινωνικοοικονομικών χαρακτηριστικών νοικοκυριών (δείγμα 10%) της πόλης Salalah του Ομάν, και συγγραφή τεχνικής έκθεσης”

“Επεξεργασία αποτελεσμάτων δειγματοληπτικής έρευνας κοινωνικοοικονομικών χαρακτηριστικών νοικοκυριών (δείγμα 10%) της πόλης Salalah του Ομάν, και συγγραφή τεχνικής έκθεσης”

Γραφείο Δοξιάδη ΑΕ

Έτος: 1996
Εξώφυλλο από “Επεξεργασία, ανάλυση και παρουσίαση αποτελεσμάτων ερωτηματολογίων του προγράμματος HELP (εντασσόμενου στο ευρύτερο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα δράσης SAFE) για την ασφάλεια και υγιεινή στους χώρους εργασίας”

“Επεξεργασία, ανάλυση και παρουσίαση αποτελεσμάτων ερωτηματολογίων του προγράμματος HELP (εντασσόμενου στο ευρύτερο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα δράσης SAFE) για την ασφάλεια και υγιεινή στους χώρους εργασίας”

ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας

Έτος: 1998
Εξώφυλλο από “Η χωρική κατανομή των μεταναστών στη Θεσσαλία” (κωδικός έργου: 4504.01.28)

“Η χωρική κατανομή των μεταναστών στη Θεσσαλία” (κωδικός έργου: 4504.01.28)

Χρηματοδότηση: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Έτος: 2016
Εξώφυλλο από “Οικονομετρική διερεύνηση των προτύπων καταναλωτικής συμπεριφοράς του Ελληνικού νοικοκυριού”

“Οικονομετρική διερεύνηση των προτύπων καταναλωτικής συμπεριφοράς του Ελληνικού νοικοκυριού”

στα πλαίσια του προγράμματος ΠΕΝΕΔ (Νο 91 ΕΔ 192) της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας & Τεχνολογίας, Κέντρο Έρευνας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Έτος: 1993
Εξώφυλλο από “Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Βόλου”( κωδικός έργου: 3401).

“Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Βόλου”( κωδικός έργου: 3401).

Χρηματοδότηση: Δήμος Βόλου

Εξώφυλλο από “Τεχνική υποστήριξη για την ανάπτυξη των υφιστάμενων επιχειρήσεων και τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων Κοινωνικής - Αλληλέγγυας Οικονομίας (One stop shop)”

“Τεχνική υποστήριξη για την ανάπτυξη των υφιστάμενων επιχειρήσεων και τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων Κοινωνικής - Αλληλέγγυας Οικονομίας (One stop shop)”

EQUAL: Κοινωνική – αλληλέγγυα οικονομία & επιχειρηματικότητα – τοπική κοινωνία ολοκληρωμένη υποστήριξη, Κωδ. Έργου 3313.019.

Διοικητική Δομή

Διευθυντής: Πασχάλης Αρβανιτίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, 28ης Οκτωβρίου 78, Τ.Κ. 38333, Βόλος
Τ: 24210 74922
F: 24210 74772
Eergopolis@uth.gr

Τοποθεσία

©2016-2021 Βασίλειος Τζιμούρτος, MSc, MSc. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

Αναζήτηση

feed-image Ροή Ειδήσεων