Ολοκληρωμένα έργα με συμμετοχή μέλών του εργαστηρίου

Έργα Μελών

Υποκατηγορίες


Εξώφυλλο από Χρηματοδότηση ερευνητικών δραστηριοτήτων – Η απορρόφηση των αποφοίτων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών στην αγορά εργασίας

Χρηματοδότηση ερευνητικών δραστηριοτήτων – Η απορρόφηση των αποφοίτων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών στην αγορά εργασίας

Έργο με κωδ. 3754

Έτος: 2008
Εξώφυλλο από “ Ανάγκες κατάρτισης σε θέματα ασφάλειας και υγιεινής στους χώρους εργασίας στον κλάδο τροφίμων-ποτών ”

“ Ανάγκες κατάρτισης σε θέματα ασφάλειας και υγιεινής στους χώρους εργασίας στον κλάδο τροφίμων-ποτών ”

ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας

Έτος: 1996
Εξώφυλλο από “Cultural Heritage, Local Identity and Place Marketing for Sustainable Development – CultMark” (κωδικός έργου: 3046).

“Cultural Heritage, Local Identity and Place Marketing for Sustainable Development – CultMark” (κωδικός έργου: 3046).

Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκό πρόγραμμα INTERREG III C

Εξώφυλλο από “Dynamic Regions in a Knowledge-driven Global Economy: Lessons and Policy Implications for the EU – DYNREG” (κωδικός έργου: 3314) (2)

“Dynamic Regions in a Knowledge-driven Global Economy: Lessons and Policy Implications for the EU – DYNREG” (κωδικός έργου: 3314) (2)

Χρηματοδότηση: 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης της Ε.Ε.

Εξώφυλλο από “Information System for Management and Provision of Simulation Modeling in Education and Scientific Analysis with the use of the Internet” (Project Code: 4357.04)

“Information System for Management and Provision of Simulation Modeling in Education and Scientific Analysis with the use of the Internet” (Project Code: 4357.04)

Χρηματοδότηση: ΕΣΠΑ

Εξώφυλλο από “Integrated and Sustainable Development of Tourism Regions – FUToURISM” (κωδικός έργου: 3384)

“Integrated and Sustainable Development of Tourism Regions – FUToURISM” (κωδικός έργου: 3384)

Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκό πρόγραμμα INTERREG III C

Εξώφυλλο από “Municipal Property Management In South-Eastern Cities – PROMISE” (κωδικός έργου: 3941)

“Municipal Property Management In South-Eastern Cities – PROMISE” (κωδικός έργου: 3941)

ρηματοδότηση: Ευρωπαϊκό πρόγραμμα South-East Europe

Εξώφυλλο από “Regional Integration and Metropolitan Development in South East Europe – RIMED” (κωδικός έργου: 2A051).

“Regional Integration and Metropolitan Development in South East Europe – RIMED” (κωδικός έργου: 2A051).

Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκό πρόγραμμα INTERREG III B CADSES

Εξώφυλλο από “Urban Green as a Key for Sustainable Cities – GreenKeys” (κωδικός έργου: 5C046).

“Urban Green as a Key for Sustainable Cities – GreenKeys” (κωδικός έργου: 5C046).

Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκό πρόγραμμα INTERREG III B CADSES

Εξώφυλλο από “Welfare Effects in the Cotton and Yarn Sector in Greece”

“Welfare Effects in the Cotton and Yarn Sector in Greece”

Department of Economics, University of Macedonia

Έτος: 2006

Διοικητική Δομή

Διευθυντής: Πασχάλης Αρβανιτίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, 28ης Οκτωβρίου 78, Τ.Κ. 38333, Βόλος
Τ: 24210 74922
F: 24210 74772
Eergopolis@uth.gr

Τοποθεσία

©2016-2021 Βασίλειος Τζιμούρτος, MSc, MSc. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

Αναζήτηση

feed-image Ροή Ειδήσεων