Ολοκληρωμένα έργα με συμμετοχή μέλών του εργαστηρίου

Έργα Μελών

Υποκατηγορίες


Εξώφυλλο από «Αποθεματική διαχείριση και πολιτική στις επιχειρήσεις»

«Αποθεματική διαχείριση και πολιτική στις επιχειρήσεις»

χρηματοδοτούμενο από την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Εξώφυλλο από «Κεντρικές Δράσεις για την Πρακτική Άσκηση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας»

«Κεντρικές Δράσεις για την Πρακτική Άσκηση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας»

στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης ΕΣΠΑ 2007-2013»

Έτος: 2011
Εξώφυλλο από «ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Εφαρμογή Αξιολόγησης και αποστολή δεδομένων της εσωτερικής Αξιολόγησης στο Ίδρυμα»

«ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Εφαρμογή Αξιολόγησης και αποστολή δεδομένων της εσωτερικής Αξιολόγησης στο Ίδρυμα»

στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης ΕΣΠΑ 2007-2013

Έτος: 2011
Εξώφυλλο από «Σενάρια εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου και πολιτικές καταπολέμησής τους μέχρι το έτος 2030 στους τομείς της Ενέργειας, των Μεταφορών, και της Βιομηχανίας στην Ελλάδα»

«Σενάρια εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου και πολιτικές καταπολέμησής τους μέχρι το έτος 2030 στους τομείς της Ενέργειας, των Μεταφορών, και της Βιομηχανίας στην Ελλάδα»

Ερευνητικό Πρόγραμμα «GHGsMETI», στα πλαίσια της Δράσης ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011, χρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το ΕΣΠΑ 2007-2013, αριθμός έργου 11SYN-8-118,

Εξώφυλλο από ΄Ηράκλειτος`, Τοπική οικονομική ανάπτυξη και ανταγωνισμός των πόλεων στα πλαίσια της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης στις χώρες του ταμείου συνοχής

΄Ηράκλειτος`, Τοπική οικονομική ανάπτυξη και ανταγωνισμός των πόλεων στα πλαίσια της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης στις χώρες του ταμείου συνοχής

Έργο με κωδ. 51706.33

Έτος: 2002
Εξώφυλλο από Αντιδράσεις των Αγορών λόγω Αναπάντεχων Γεγονότων_ΚΩΔ. 2641

Αντιδράσεις των Αγορών λόγω Αναπάντεχων Γεγονότων_ΚΩΔ. 2641

5553

Έτος: 2017
Εξώφυλλο από Αποθεματική διαχείριση και πολιτική στις επιχειρήσεις (2)

Αποθεματική διαχείριση και πολιτική στις επιχειρήσεις (2)

4290.01.31

Έτος: 2011
Εξώφυλλο από Διερεύνηση επάρκειας και βιωσιμότητας υποδομών και σχεδιασμός της έρευνας αξιολόγησης των επιπτώσεων για τη διοργάνωση ‘Ελευσίνα Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Πολιτισμού 2021’

Διερεύνηση επάρκειας και βιωσιμότητας υποδομών και σχεδιασμός της έρευνας αξιολόγησης των επιπτώσεων για τη διοργάνωση ‘Ελευσίνα Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Πολιτισμού 2021’

Έργο με κωδ. 5351

Έτος: 2017
Εξώφυλλο από Ενέργεια ΙΙ – Δράση 4.1: Τεχνική υποστήριξη για την ανάπτυξη των υφιστάμενων και τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων του τομέα κοινωνικής οικονομίας, Ενέργεια ΙΙ-Δράση 2.5: Διαγνωστική έρευνα επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και χρηματοπιστωτικών αναγκών του το

Ενέργεια ΙΙ – Δράση 4.1: Τεχνική υποστήριξη για την ανάπτυξη των υφιστάμενων και τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων του τομέα κοινωνικής οικονομίας, Ενέργεια ΙΙ-Δράση 2.5: Διαγνωστική έρευνα επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και χρηματοπιστωτικών αναγκών του το

στα πλαίσια του έργου EQUAL

Εξώφυλλο από Εξαγωγές: Η πρόκληση της ανάπτυξης (22/11/2012) (2)

Εξαγωγές: Η πρόκληση της ανάπτυξης (22/11/2012) (2)

4504.02.08

Έτος: 2012

Διοικητική Δομή

Διευθυντής: Πασχάλης Αρβανιτίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, 28ης Οκτωβρίου 78, Τ.Κ. 38333, Βόλος
Τ: 24210 74922
F: 24210 74772
Eergopolis@uth.gr

Τοποθεσία

©2016-2021 Βασίλειος Τζιμούρτος, MSc, MSc. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

Αναζήτηση

feed-image Ροή Ειδήσεων