Ολοκληρωμένα έργα με συμμετοχή μέλών του εργαστηρίου

Έργα Μελών

Υποκατηγορίες


Εξώφυλλο από RIMED:

RIMED: "RIMED: Regional Integration and Metropolitan Development in Southeaster Europe"

INTERREG III B CADSES, 2003-2005

Έτος: 2003
Εξώφυλλο από SCOPE - Skills for Corporate Entrepreneurship (2)

SCOPE - Skills for Corporate Entrepreneurship (2)

Scientific Coordinator of the project: Dr. Anagnostou Ageliki, Funding: Erasmus+ Program – European Union

Εξώφυλλο από SMARTUP – Startup Method though Advanced Reflective Tools by Universities & Partners (2)

SMARTUP – Startup Method though Advanced Reflective Tools by Universities & Partners (2)

Scientific Coordinator of the project: Dr. Anagnostou Ageliki, Funding: Erasmus+ Program – European Union

Εξώφυλλο από SMEBOOST:

SMEBOOST: "Value added for the business growth of NEs through spreading knowledge in the SME sector" Erasmus for Young Entrepreneurs

DG Enterprise and Industry Initiative, 2008-2010

Έτος: 2008
Εξώφυλλο από TELEACCESS:

TELEACCESS: "Creation of Telecenters to Support Learning, Entrepreneurship and Access to IS, in Isolated Areas"

INTERREG IIIB CADSES, NEIGHBOURHOOD PROGRAMME, 2006-2008

Έτος: 2006
Εξώφυλλο από TRANSECON GMA1-2000-27049

TRANSECON GMA1-2000-27049

Έργο με κωδ. 2654

Έτος: 2001
Εξώφυλλο από `Ερευνητικά προγράμματα, α)καταρτίσει στελεχών του δημοσίου τομέα από τις βαλκανικές χώρες και β) διοργάνωση διεθνούς συνεδρίου

`Ερευνητικά προγράμματα, α)καταρτίσει στελεχών του δημοσίου τομέα από τις βαλκανικές χώρες και β) διοργάνωση διεθνούς συνεδρίου

Πρόγραμμα της ελληνικής διμερούς αναπτυξιακής συνεργασίας και βοήθειας σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της DAC του ΟΟΣΑ (κωδ. 2468)

Έτος: 2001
Εξώφυλλο από «ODEMM – Options for Delivering Ecosystem – Based Marine Management»

«ODEMM – Options for Delivering Ecosystem – Based Marine Management»

στα πλαίσια του Προγράμματος της Ε.Ε. 7-COOPERATION

Εξώφυλλο από «ODEMM-FP7-244273-OVERHEADS»

«ODEMM-FP7-244273-OVERHEADS»

συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση European Commission και Εθνικούς πόρους. Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος

Εξώφυλλο από «Α.Σ. Συνεργασία & Επιχειρηματικότητα»

«Α.Σ. Συνεργασία & Επιχειρηματικότητα»

εκτέλεση του έργου “Ειδικές επιμορφώσεις σε εξειδικευμένα αντικείμενα”

Διοικητική Δομή

Διευθυντής: Πασχάλης Αρβανιτίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, 28ης Οκτωβρίου 78, Τ.Κ. 38333, Βόλος
Τ: 24210 74922
F: 24210 74772
Eergopolis@uth.gr

Τοποθεσία

©2016-2021 Βασίλειος Τζιμούρτος, MSc, MSc. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

Αναζήτηση

feed-image Ροή Ειδήσεων