Έργα που εκπονούνται από το εργαστήριο

Πασχάλης Αρβανιτίδης

Πασχάλης Αρβανιτίδης

Διδάχθηκε από τον ίδιο

Immigrant and Refugee Segregation Dynamics (InSert)

2018 Research Award_Hellenic Observatory _London School of Economics (5812)

Έτος: 2018

Η ενσωμάτωση των προσφύγων στην τοπική κοινωνία: Η περίπτωση των μικρών και μεσαίων πόλεων

ΕΣΠΑ (2014-2020) Φορέας Χρηματοδότησης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έτος: 2020

Η ενσωμάτωση των προσφύγων στην τοπική κοινωνία: Η περίπτωση των μικρών και μεσαίων πόλεων

ΕΣΠΑ (2014-2020). Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές-κύκλος Β’.

Έτος: 2020

Η χωρική κατανομή των μεταναστών στη Θεσσαλία (2)

4504.01.28

Έτος: 2016

Θεσμοί και δομές διακυβέρνησης των κοινών: Θεωρητική και εμπειρική διερεύνηση_ΚΩΔ.146 (2)

5545

Έτος: 2017

ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ

5600.03.04.05.02

Έτος: 2019

“Cultural Heritage, Local Identity and Place Marketing for Sustainable Development – CultMark” (κωδικός έργου: 3046).

Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκό πρόγραμμα INTERREG III C

“Dynamic Regions in a Knowledge-driven Global Economy: Lessons and Policy Implications for the EU – DYNREG” (κωδικός έργου: 3314)

Χρηματοδότηση: 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης της Ε.Ε.

“Dynamic Regions in a Knowledge-driven Global Economy: Lessons and Policy Implications for the EU – DYNREG” (κωδικός έργου: 3314) (2)

Χρηματοδότηση: 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης της Ε.Ε.

“Fostering knowledge about the relationship between Information and Communication Technologies and Public Spaces supported by strategies to improve their use and attractiveness (CYBERPARKS)”

Χρηματοδότηση: European Programme Co-operation in Science and Technology - COST Action TU1306,

Διοικητική Δομή

Διευθυντής: Πασχάλης Αρβανιτίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, 28ης Οκτωβρίου 78, Τ.Κ. 38333, Βόλος
Τ: 24210 74922
F: 24210 74772
Eergopolis@uth.gr

Τοποθεσία

©2016-2021 Βασίλειος Τζιμούρτος, MSc, MSc. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

Αναζήτηση