Έργα που εκπονούνται από το εργαστήριο

Αγγελική Αναγνώστου

Αγγελική Αναγνώστου

Διδάχθηκε από τον ίδιο

A CGE Analysis of Policy Effects on the regions of the Greek Economy (KATANOMH 2019)

5600.03.04.05.07

Έτος: 2019

DYNREG: "DYNREG:Dynamic Regions in a Knowledge Driven Global Economy: Lessons and Policy Implications for the EU"

6th Framework Programme (6FP) for Research and Technological Development of the European Commission, 2006-2008

Έτος: 2006

EU DIMENSIONS: Local Dimensions of a Wider European Neighborhood: Developing Political Community through Practices and Discourses of Cross-Border Cooperation,

EU 6th Framework Program for Research and Technology, 2006-2008

Έτος: 2006

FUToURISM: "Program FUToURISM concerns the integrated and sustainable development of tourist regions"

2005-2008

Έτος: 2005

INACT: an Integrated Approach for Promoting Cross-Border Business and development

funded by the GREECE-ALBANIA IPA CROSS BORDER PROGRAMME, 2007-2013

Έτος: 2007

Innovative Economy Ecosystem (INECO)

Interreg IPA IPA II Cross-Border cooperation Programme Greece-Albania 2014-2020 (2018-2020)

Έτος: 2018

MIGRAVALUE:"Steering Economic and Social Cohesion in the CADSES Space: Valuing Migration as a Development Tool"

INTERREG IIIB CADSES, 2006-2008

Έτος: 2006

PROMISE:"Municipal Property Management in South-Eastern Cities"

SOUTH EAST EUROPE Transnational Cooperation Program, 2009-2012

Έτος: 2009

RELOCAL - Resituating the local in cohesion and territorial development

Scientific Coordinator of the project: Dr. Anagnostou Ageliki, Funding: HORIZON 2020 – European Union

Έτος: 2016

RePlan:"RePlan: -Re assessing Planning Instruments"

Progresdec-Interreg IIIC, 2006-2007

Έτος: 2006

Διοικητική Δομή

Διευθυντής: Πασχάλης Αρβανιτίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, 28ης Οκτωβρίου 78, Τ.Κ. 38333, Βόλος
Τ: 24210 74922
F: 24210 74772
Eergopolis@uth.gr

Τοποθεσία

©2016-2021 Βασίλειος Τζιμούρτος, MSc, MSc. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

Αναζήτηση