Περιγραφή

Η έρευνα επιχειρεί να ρίξει φως σε τέτοιου είδους ερωτήματα. Ειδικότερα, σκοπός της είναι να σκιαγραφήσει τόσο τις προτιμήσεις χωρικής εγκατάστασης των εισερχομένων αλλοδαπών-προσφύγων και αιτούντων άσυλο (ΠΑΑ), (όταν και εφόσον τους δοθεί η δυνατότητα για τέτοιες επιλογές) όσο και τις συναφής συμπεριφορές και επιλογές του ντόπιου πληθυσμού σε μια προσπάθεια να κατανοήσει τα πρότυπα χωρικής κατανομής των ΠΑΑ αλλά και τις δυναμικές χωρικού διαχωρισμού που πιθανά διαμορφώνονται στις ελληνικές πόλεις. Στη βάση αυτή η έρευνα φιλοδοξεί να πληροφορήσει κάθε ενδιαφερόμενο, και φυσικά την επιστημονική κοινότητα και αυτούς που ασκούν πολιτική,  για τις δυνατότητες ενσωμάτωσης των ΠΑΑ και τη συνοχή της κοινωνίας στο σύνολό της.

Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα έχει τους εξής στόχους:

  • Να διερευνήσει τις συμπεριφορές και στάσεις του ντόπιου πληθυσμού απέναντι στους ΠΑΑ και τις δομές φιλοξενίας τους και τους βαθύτερους λόγους των συμπεριφορών αυτών.
  • Να διερευνήσει τις δυνητικές χωρικές προτιμήσεις των ΠΑΑ για εγκατάσταση, αλλά και για συγκέντρωση ή διασπορά μέσα στον αστικό ιστό, και τους λόγους αυτών των προτιμήσεων.
  • Να αποτιμήσει τις δυναμικές χωρικού διαχωρισμού που αναδεικνύονται προς τη δημιουργία χωρικών θυλάκων (clusters).
  • Να θέσει τη βάση για τη συζήτηση στη διαμόρφωση κατάλληλων πολιτικών με σκοπό την ενσωμάτωση των ΠΑΑ και τη συνοχή της κοινωνίας.

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Πασχάλης Αρβανιτίδης, Αν. Καθηγητής

Διοικητική Δομή

Διευθυντής: Πασχάλης Αρβανιτίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, 28ης Οκτωβρίου 78, Τ.Κ. 38333, Βόλος
Τ: 24210 74922
F: 24210 74772
Eergopolis@uth.gr

Τοποθεσία

©2016-2021 Βασίλειος Τζιμούρτος, MSc, MSc. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

Αναζήτηση