Διδακτορικές Διατριβές

Μιχαήλ Ζουμπουλάκης

Μιχαήλ Ζουμπουλάκης

Διδάχθηκε από τον ίδιο

"Consolidation of the Romanian Statistical System"

EuropeAid/119795/D/SV/RO, Κωδ. Έργου 3361 EE-ΠΘ.

Leading and Managing Change in Higher Education (La MANCHE)

Tempus Project No. 530621-TEMPUS-1-2012-1-BG-TEMPUS-JPGR

«Επιχειρηματικότητα και ανάπτυξη στην υποσαχάρια Αφρική»

Έναρξη 2/2005. Υποστήριξη 27/2/2009

Επίβλεψη από Μιχαήλ Ζουμπουλάκης

«Η έννοια της βούλησης στην οικονομική θεωρία του 18ου και 19ου αι.»

Έναρξη Μαρτ.2011.

Επίβλεψη από Μιχαήλ Ζουμπουλάκης

«Η μακροθεμελίωση της Μικροοικονομικής»,

Δεκ.2013

Επίβλεψη από Μιχαήλ Ζουμπουλάκης

«Η ορθολογικότητα του δανειζόμενου: μεθοδολογική και εμπειρική διερεύνηση»

Έναρξη Σεπτ.2007 - διεγράφη 2015.

Επίβλεψη από Μιχαήλ Ζουμπουλάκης

«Η συμμετοχή του συντελεστή εργασία στην διανομή του εθνικού εισοδήματος»

Έναρξη 9/2004, Υποστήριξη 24/10/2009.

Επίβλεψη από Μιχαήλ Ζουμπουλάκης

«Θεσμικοί παράγοντες της δημιουργίας και ανάπτυξης των πόλεων»

Έναρξη Σεπτ.2010.

Επίβλεψη από Μιχαήλ Ζουμπουλάκης

«Περιουσιακά δικαιώματα στις κινηματογραφικές συμπαραγωγές»

Έναρξη Απρίλιος 2014

Επίβλεψη από Μιχαήλ Ζουμπουλάκης

Η μακροθεμελίωση της μικροοικονομικής μέσα από την λειτουργία των επίσημων και ανεπίσημων θεσμικών μορφών_ΚΩΔ. 2295 (2)

5550

Έτος: 2017

Διοικητική Δομή

Διευθυντής: Πασχάλης Αρβανιτίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, 28ης Οκτωβρίου 78, Τ.Κ. 38333, Βόλος
Τ: 24210 74922
F: 24210 74772
Eergopolis@uth.gr

Τοποθεσία

©2016-2021 Βασίλειος Τζιμούρτος, MSc, MSc. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

Αναζήτηση