Ζαχαρίας Βαλιάντζας

Νέος ερευνητής

Ο Ζαχαρίας Βαλιάντζας είναι ένας νέος ερευνητής, συνεργάτης του Εργαστηρίου Οικονομικής Πολιτικής και Στρατηγικού Σχεδιασμού στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Είναι Οικονομολόγος και έχει εκπονήσει έρευνα στο ζήτημα των αστικών κοινών (urban commons). Τα ακαδημαϊκά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στα θέματα των αστικών (urban) μελετών , των κοινών (commons), των αστικών κοινών (urban commons) και ιδιαίτερα των οικιστικών κοινών (housing commons). Η πρόσφατη ερευνά του μελετά τις οικιστικές εναλλακτικές (housing alternatives) και ορίζει τα οικιστικά κοινά (housing commons) μέσω των πρακτικών του αστικού κοινωνείν (urban commoning).

Διοικητική Δομή

Διευθυντής: Πασχάλης Αρβανιτίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, 28ης Οκτωβρίου 78, Τ.Κ. 38333, Βόλος
Τ: 24210 74922
F: 24210 74772
Eergopolis@uth.gr

Τοποθεσία

©2016-2021 Βασίλειος Τζιμούρτος, MSc, MSc. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

Αναζήτηση