Βασίλειος Νιτσοτόλης

Υποψήφιoς Διδάκτωρ

Τίτλος Διατριβής: Essays on Economics of Education

Επιβλέπουσα: Αθηνά Οικονόμου

Σκοπός της διδακτορικής διατριβής είναι η διερεύνηση εμπειρικών ζητημάτων που άπτονται των σύγχρονων θεμάτων που απασχολούν την επιστημονική κοινότητα αναφορικά με τα Οικονομικά της Εκπαίδευσης. Η εργασία θα διερευνήσει εμπειρικά την αλληλεξαρτώμενη σχέση μεταξύ της επένδυσης σε ανθρώπινο κεφάλαιο και της οικονομικής ανάπτυξης σε επίπεδο χωρών, αλλά και ατομικές προτιμήσεις αναφορικά με πολιτικές αναδιανομής πόρων για τη χρηματοδότηση εκπαιδευτικής πολιτικής στις ανεπτυγμένες δυτικές χώρες.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα:

  • Οικονομικά της Εκπαίδευσης

Διοικητική Δομή

Διευθυντής: Πασχάλης Αρβανιτίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, 28ης Οκτωβρίου 78, Τ.Κ. 38333, Βόλος
Τ: 24210 74922
F: 24210 74772
Eergopolis@uth.gr

Τοποθεσία

©2016-2021 Βασίλειος Τζιμούρτος, MSc, MSc. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

Αναζήτηση