Αγγελική Αναγνώστου

Επίκουρος Καθηγήτρια

Η Αγγελική Αναγνώστου είναι εκλεγμένη Επίκουρη Καθηγήτρια στο αντικείμενο της Μακροοικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Εντεταλμένη Διδασκαλίας στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Είναι απόφοιτη του Πανεπιστήμιου της Alberta, Canada, με BA Degree in Economics and Statistics. Έλαβε το μεταπτυχιακό της δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο του Liverpool, με γενικό τίτλο, MA Degree in International Macroeconomics, και το διδακτορικό της δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο του Sheffield, UK, με γενικό τίτλο PhD. in Applied Econometrics of Financial Markets. Τίτλος της Διδακτορικής Διατριβής: Modelling the Dynamic Behaviour of the Greek Stock & Foreign Exchange Markets: A Non-linear Time Series Approach. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν στη μελέτη και την εφαρμογή μη-γραμμικών υποδειγμάτων στην μακροοικονομική και πολιτική. Έχει δημοσιεύσει σημαντικό αριθμό άρθρων σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και βιβλία και έχει συμμετάσχει σε σημαντικό αριθμό επιστημονικών συνεδρίων, καθώς επίσης και σε ερευνητικά προγράμματα.

Γνωστικά Αντικείμενα

  • Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική
  • Περιφερειακή Πολιτική και Ανάπτυξη

Διοικητική Δομή

Διευθυντής: Πασχάλης Αρβανιτίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, 28ης Οκτωβρίου 78, Τ.Κ. 38333, Βόλος
Τ: 24210 74922
F: 24210 74772
Eergopolis@uth.gr

Τοποθεσία

©2016-2021 Βασίλειος Τζιμούρτος, MSc, MSc. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

Αναζήτηση