Ολοκληρωμένα έργα με συμμετοχή μέλών του εργαστηρίου

Θεόδωρος Μεταξάς


Διδάχθηκε από τον ίδιο

CHARTS – Culture and Heritage Added value for regional policies for Tourism Sustainability

Έργο με κωδ. 4917

Έτος: 2014

TRANSECON GMA1-2000-27049

Έργο με κωδ. 2654

Έτος: 2001

`Ερευνητικά προγράμματα, α)καταρτίσει στελεχών του δημοσίου τομέα από τις βαλκανικές χώρες και β) διοργάνωση διεθνούς συνεδρίου

Πρόγραμμα της ελληνικής διμερούς αναπτυξιακής συνεργασίας και βοήθειας σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της DAC του ΟΟΣΑ (κωδ. 2468)

Έτος: 2001

΄Ηράκλειτος`, Τοπική οικονομική ανάπτυξη και ανταγωνισμός των πόλεων στα πλαίσια της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης στις χώρες του ταμείου συνοχής

Έργο με κωδ. 51706.33

Έτος: 2002

Άμεσες ξένες επενδύσεις και Τρομοκρατία

Επίβλεψη από Θεόδωρος Μεταξάς

Αναπτυξιακή κατάσταση και δυναμική στην Ήπειρο: Οι ενναλακτικές μορφές τουρισμού ως μοχλός περιφερειακής οικονομικής ανάπτυξης και η συμβολή του στρατηγικού μάρκετινγκ στην προσπάθεια αυτή.

Επίβλεψη από Θεόδωρος Μεταξάς

Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, Οικονομική Ανάπτυξη και Δημοκρατία: Ανασκόπηση, διερεύνηση και κριτική

Επίβλεψη από Θεόδωρος Μεταξάς

Διερεύνηση επάρκειας και βιωσιμότητας υποδομών και σχεδιασμός της έρευνας αξιολόγησης των επιπτώσεων για τη διοργάνωση ‘Ελευσίνα Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Πολιτισμού 2021’

Έργο με κωδ. 5351

Έτος: 2017

Επιστημονική υποστήριξη του έργου CultMark

στα πλαίσια του προγράμματος Interreg IIIc (κωδ. 3046)

Η σημασία της Γαστρονομίας ως είδος βιωματικού τουρισμού στην ανάπτυξη σύγχρονων τουριστικών προορισμών ανά τον κόσμο (Οι περιπτώσεις της Ελλάδας της Ιταλίας και της Ισπανίας)

Επίβλεψη από Θεόδωρος Μεταξάς

Διοικητική Δομή

Διευθυντής: Πασχάλης Αρβανιτίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, 28ης Οκτωβρίου 78, Τ.Κ. 38333, Βόλος
Τ: 24210 74922
F: 24210 74772
Eergopolis@uth.gr

Τοποθεσία

©2016-2021 Βασίλειος Τζιμούρτος, MSc, MSc. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

Αναζήτηση